Νέα Windows Insider build για τον Server 2016

server

Η υπόσχεση της Microsoft σχετικά με τον κύκλο των αναβαθμίσεων γίνεται πραγματικότητα. Μέσα από ένα λεπτομερέστατο blogpost η Dona Sarkar ανακοινώνει την νέα έκδοση του Server που μπορείτε να κατεβάσετε ως μέλος του Windows Insider Program ή του Windows Insider for Business . Μερικές από τις νέες δυνατότητες όπως τις αναφέρεις το άρθρο:

 

General Scenario Highlights

Developers and Containers:

 • New base container images (available on Windows Insider Docker Hub repo)
  • Optimized Nano Server base image (over 70% smaller)
   • The .NET team is providing an preview image based on Nano Server with .NET Core 2.0
   • The PowerShell team is providing a preview image based on PowerShell 6.0
  • Optimized Server Core base image (over 20% smaller)
 • Support for SMB volume mounting
 • Infrastructure for Orchestrators
  • Networking enhancements for on going Kubernetes work
  • Named pipe mapping support
 • Bug fixes, performance enhancements

Cloud Guest:

 • IIS
  • TLS info: administrators can make specific recommendations to default to HTTPS
 • Disaster Recovery
  • Storage Replica Test Failover
 • Guest + Host better together
  • vPMEM in Guest: Tenants can use and manage PMEM/SCM
  • Tenant-Aware VM Start Ordering: App Ready / OS Heartbeat for better load balancing
  • Guest RDMA
 • Improvement in time accuracy
 • Azure enlightened clusters – optimized to run on Azure IaaS

Cloud Host:

 • Software Defined Data Center (SDDC) host
  • Security
   • Shielded Linux VM
   • SDN: Encrypted virtual networks
   • Secure clusters
   • SMB 1 disabled  by default
  • Resiliency and Availability
   • SDN: Reduced downtime for tenant connections through gateways
   • Spaces Direct: Scoped Spaces to mitigate impact of multi-node loss
   • Spaces Direct: Marginal drive handling for predictive detection of drive failures
  • Efficiency
   • Data Deduplication available for ReFS
   • New Data Deduplication DataPort API for optimized ingress/egress
   • Space efficiency with ReFS Compaction
   • Performant Spaces Direct Multi Resilient Volumes (MRV)
  • Hyper-converged Scale
   • Cluster Sets: Significantly increases hyper-converged SDDC cloud scale by grouping multiple clusters into a larger fabric
  • Hardware support
   • Support for Storage Class Memory (SCM) in Spaces Direct