Νέα Windows Insider build για τον Server 2016

Η υπόσχεση της Microsoft σχετικά με τον κύκλο των αναβαθμίσεων γίνεται πραγματικότητα. Μέσα από ένα λεπτομερέστατο blogpost η Dona Sarkar ανακοινώνει την νέα έκδοση του Server που μπορείτε να κατεβάσετε ως μέλος του Windows Insider Program ή του Windows Insider for Business . Μερικές από τις νέες δυνατότητες όπως τις αναφέρεις το άρθρο:

 

General Scenario Highlights

Developers and Containers:

 • New base container images (available on Windows Insider Docker Hub repo)
  • Optimized Nano Server base image (over 70% smaller)
   • The .NET team is providing an preview image based on Nano Server with .NET Core 2.0
   • The PowerShell team is providing a preview image based on PowerShell 6.0
  • Optimized Server Core base image (over 20% smaller)
 • Support for SMB volume mounting
 • Infrastructure for Orchestrators
  • Networking enhancements for on going Kubernetes work
  • Named pipe mapping support
 • Bug fixes, performance enhancements

Cloud Guest:

 • IIS
  • TLS info: administrators can make specific recommendations to default to HTTPS
 • Disaster Recovery
  • Storage Replica Test Failover
 • Guest + Host better together
  • vPMEM in Guest: Tenants can use and manage PMEM/SCM
  • Tenant-Aware VM Start Ordering: App Ready / OS Heartbeat for better load balancing
  • Guest RDMA
 • Improvement in time accuracy
 • Azure enlightened clusters – optimized to run on Azure IaaS

Cloud Host:

 • Software Defined Data Center (SDDC) host
  • Security
   • Shielded Linux VM
   • SDN: Encrypted virtual networks
   • Secure clusters
   • SMB 1 disabled  by default
  • Resiliency and Availability
   • SDN: Reduced downtime for tenant connections through gateways
   • Spaces Direct: Scoped Spaces to mitigate impact of multi-node loss
   • Spaces Direct: Marginal drive handling for predictive detection of drive failures
  • Efficiency
   • Data Deduplication available for ReFS
   • New Data Deduplication DataPort API for optimized ingress/egress
   • Space efficiency with ReFS Compaction
   • Performant Spaces Direct Multi Resilient Volumes (MRV)
  • Hyper-converged Scale
   • Cluster Sets: Significantly increases hyper-converged SDDC cloud scale by grouping multiple clusters into a larger fabric
  • Hardware support
   • Support for Storage Class Memory (SCM) in Spaces Direct

RDS Modern infrastructure

Στο Inspire conference η Microsoft έκανε τις πρώτες ανακοινώσεις σχετικά με το RDS Modern Infrastructure. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο Remote Desktop με τη χρήση Azure App Services καθώς και νέα χαρακτηριστικά όπως το RD HTML5 Client! Επίσης μπορείτε να κάνετε εγγραφή για να δοκιμάσετε τα νέα χαρακτηριστικά σε Preview όταν είναι διαθέσιμα!